Realisatie vogelkijkwand en schelpen eiland

In het voorjaar van 2020 bouwden we een mooie vogelkijkwand bij de plas-dras c.q. ijsbaan van de gebr. Hoolwerf aan de Vaartweg in Eemdijk. De plas-dras situatie ligt daar al jaren en er komen steeds meer soorten weidevogels, steltlopers en eenden voor. Zo komen er de laatste jaren ook meerdere paren kluten voor, die verleden jaar meerdere jongen grootbrachten. Om voor deze soort meer en betere broedmogelijkheden te bieden hebben we in het najaar van 2020 een schelpeneiland aangelegd in het midden van de plas-dras. In het voorjaar de camera van beleef de lente gericht op het schelpeneiland toen broedde de kieviet en scholekster met succes op het schelpeneiland!
Bekijk hier het overzicht op beleef de lente.nl https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/boerenlandvogels-2024

Ga in ieder geval eens met de verrekijker op pad, het is echt een aanrader om de weidevogels te bekijken van achter de vogelkijkwand.

Kijkwand locatie:

Mooie bloemenrand voor de ingang van de vogelkijkwand

De vogelkijkhut is aangeboden door Albron

Educatie in de vogelwand

Schelpeneiland