Bordje-agrarisch-natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

De vereniging spant zich in voor agrarisch natuurbeheer. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het beschermen van weidevogels en de weideflora. Onze leden beschermen op verschillende manieren in het broedseizoen nesten en jongen van grutto's, kieviten, tureluurs, scholeksters  en andere weidevogels. Ze zorgen er voor dat in het voorjaar de lucht gevuld is met deze en andere vogelgeluiden. Weidevogels hebben deze bescherming hard nodig, want over het algemeen gaat het slecht met deze soorten. Daarnaast beheren leden op veel plaatsen 'bonte weideranden'. Door deze slootkanten niet te bemesten verbeteren de omstandigheden voor de bloemrijke vegetatie en het leven in de sloot. Het Eemland krijgt daardoor weer kleur!

In 2017 starten we met ecologisch slootschonen om zo ook weer meer leven in de sloot te krijgen en schoner water in de sloot.

Daarnaast worden in Hoogland-West 1800 knotbomen beheerd.

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer

Samen met anderen zorgen we voor aanleg en onderhoud van poelen en terrastaluds langs slootkanten. Ook promoten we erfbeplanting met inheemse bomen en struiken.

Fietsroute

Wandel- en fietsroutes

Op dit moment zijn er in ons werkgebied vier bewegwijzerde klompenpaden. Deze lopen gedeeltelijk over boerenland. Daarnaast bestaan er diverse fietsroutes door het gebied. Er wordt samengewerkt met de Stichting Eemlijn die op de Eem een fietsboot exploiteert.

klompenpaden

 Klompenpaden

 

Ark & Eemlandschap heeft in nauwe samenwerking met het Landschapsfonds Eem en Vallei (LEEV) en Landschaperfgoed Utrecht (LEU) een aantal prachtige wandelroutes over boerenland ontwikkeld. Het beheer van de paden is in handen van het Landschapsfonds Eem en Vallei

 

Folders van de klompenpaden zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in het gebied. De klompenpaden gaan over land waar vee graast en zijn daarom absoluut verboden voor honden. Delen van de route waar weidevogels zitten zijn gesloten tijdens het broedseizoen, in de regel tussen 15 maart en 15 juni. Voor deze delen van de route is dan een alternatieve route uitgezet.

educatie

Educatie

 

De boerderij is een prachtige leeromgeving. Elke dag eten we producten die van de boerderij komen maar we weten nog maar heel weinig over hoe ons voedsel wordt gemaakt. Ark & Eemlandschap heeft een onderwijsproject ontwikkeld voor scholieren van het basisonderwijs.

Dit hebben we samen gedaan met Stichting Educatief Platteland en het Centrum voor Natuur en Milieueducatie Schothorst in Amersfoort. We hebben boerderijlessen gemaakt op basis van de methode "Verhalend Ontwerpen" voor groep 3/4 en voor groep 5/6. Belevend leren staat centraal; de kinderen leren op school al veel over het boerenleven, maar gaan daarna een dagdeel naar de boerderij om zelf mee te werken. Via allerlei klusjes ontdekken de kinderen wat er allemaal komt kijken, bijvoorbeeld bij het maken van melk. 

Leerkrachten of ouders uit Amersfoort en Hoogland die met de klas van hun kinderen naar de boerderij willen kunnen, contact opnemen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Landgoed Schothorst (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (033) 4695205) of met de NME-contactpersoon op hun school.

Scholen en ouders uit de andere gemeenten kunnen contact opnemen met Kees van Valkengoed Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06-23165501 om de mogelijkheden van een boerderijbezoek met de klas te bespreken.

Op enkele bedrijven kunt u op aangegeven tijden een kijkje op de boerderij nemen. Bij een aantal andere is dit mogelijk op afspraak. Inmiddels zijn vier boeren gecertificeerd educatieboer(in) en deze bedrijven verzorgen op professionele manier onvergetelijke bezoeken van schoolklassen

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Collectief Eemland onderhoudt intensieve contacten met beleidsmakers en beslissers in het landelijk gebied. Zo ontstaat een breed draagvlak voor de rol van agrariërs in het beheer van natuur en landschap. En natuurlijk zetten wij ons in voor een goede beloning voor de inspanningen van onze boerenleden. Dat doen we samen met een groot aantal agrarische natuurverenigingen in de omgeving.

Eemvallei-winkel Agro-toerisme

 

Behalve het natuur- en landschapsbeheer zet het collectief zich in om burgers te laten genieten van het platteland. De vereniging stimuleert de ontwikkeling van plattelands toeristische activiteiten en zo zijn er steeds meer leuke dingen te beleven. Men kan er feesten, vergaderen, eten van de streek, overnachten, workshops volgen, boerengolf spelen, bezienswaardigheden bezoeken, etc.

Een aantal agrarische ondernemers is gestart met recreatieve activiteiten op de boerderij. Dit varieert van ijsverkoop en theetuin tot geiten kijken en boerengolf. Daardoor wordt het Eemland steeds leuker voor de burger!

 

Onder agrotoerisme verstaat men recreatie op het agrarische platteland. Het maakt deel uit van de zogenaamde verbrede landbouw waarbij landbouw niet alleen gericht is op voedselproductie.

De Europese Unie stimuleert agrotoerisme om het platteland te vitaliseren, maar ook buiten Europa bestaan agrotoeristische projecten. Recreanten waarderen deze vorm van toerisme omdat het tegemoet komt aan hun wensen op het gebied van rust, natuur, ontspanning, bewegingsmogelijkheden (fietsen, wandelen) en gastvrijheid.

In Nederland bieden zo'n 1500 boerenbedrijven overnachtingsmogelijkheden en worden op 500 bedrijven recreatiegoederen verhuurd zoals kano's, roeiboten, fietsen, paarden en/of huifkarren. Ruim 1000 boerderijen verzorgen rondleidingen of andere ontvangsmogelijkheden. Ongeveer 2200 boerderijen bieden een of andere vorm van agrotoerisme, oftwel circa 5% van de boeren. Geschat wordt dat er jaarlijks 6 miljoen overnachtingen zijn.

 

Concrete activiteiten die men tot agrotoerisme rekent zijn onder meer:

 

  • Excursies en demonstraties op de boerderij
  • Kamperen dan wel bed & breakfast op boerderijen
  • Boerengolf en (andere) outdooractiviteiten
  • Wandelingen over het platteland
  • Verhuur van visvijvers
  • Verhuur of stalling van dieren (paarden)
  • Verkoop van producten en restauratieve voorzieningen op de boerderij

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agrotoerisme