De vereniging Ark & Eemlandschap is in 1999 opgericht door een aantal boeren en natuurliefhebbers uit Arkemheen en Eemland. Zij wilden zich inzetten voor een duurzame en waarde(n)volle invulling van dit gebied. In het gebied deden reeds een aantal boeren op vrijwillige basis aan weidevogelbescherming. Via de vereniging werden ook burgers betrokken bij deze activiteiten (bijvoorbeeld vrijwilligers die nesten markeren), om zo het wederzijdse begrip te vergroten.

Een subsidie van de provincie Utrecht zorgde ervoor dat de vereniging in het jaar 2000 een vergoeding kon geven aan boeren die aan weidevogelbescherming deden. Sinds 2001 doet de vereniging mee aan de landelijke Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). De verantwoordelijkheid voor deze regeling is in 2007 overgegaan naar de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 goldt een nieuwe regeling: het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Deelnemers sluiten op vrijwillige basis een contract af om een bijdrage te leveren aan natuur en landschap in het gebied. Voor dit natuur- en landschapsbeheer ontvangen zij een subsidie. Hier zijn de afgelopen jaren goede resultaten mee gehaald. De teruggang in aantallen weidevogels is in Eemland tot staan gebracht.

Sinds 2016 is er weer een nieuwe regeling: Agrarisch Natuur en Landschaps beheer (ANLb). Dit is een nieuwe periode van 6 jaar waarin geld voor Agrarisch Natuurbeheer beschikbaar wordt gesteld door Brussel. Er is een collectief van boeren ingesteld dit binnen het gebied zorgen voor een goed beheer van weidevogels, knotbomen en water. Boeren die in het verleden goede resultaten hebben geboekt kunnen ook nu weer mee doen en ontvangen een vergoeding voor misgelopen inkomsten omdat zij bijvoorbeeld later maaien. Dit is goed voor weidevogels maar gaat ten koste van de kwaliteit van het voer voor de koeien. Hierdoor produceert de boer minder melk en hiervoor krijgt hij een vergoeding. In Eemland kan een boer alleen deelnemen als hij of zij minimaal 10% van het land later maait ten gunste van de weidevogels.

Uiteraard zijn we nog niet tevreden. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om zorg voor de natuur te combineren met een gezonde landbouw. De vereniging doet op verschillende manieren onderzoek om een optimaal evenwicht te krijgen tussen natuur en landbouwproductie. In de loop der tijd heeft de vereniging ook andere takken van sport gestimuleerd zoals educatie op de boerderij, klompenpaden en agro-toerisme Verschillende projecten hebben geleid tot verbreding van tal van agrarische bedrijven in het gebied.