Vernietiging vanggewas op maïs (Voor 15 maart)

 

 

Bij bouwland op zand moet een verplichte  vanggewas/groenbemester ingezaaid worden in het najaar. Deze groenbemesters zorgen ervoor dat de bodem bedekt is en bijdragen aan de organische stof opbouw in de bodem. Door de zachtere winters groeien ze ook in de winterperiode flink door. Voor kieviten is bouwland een fijne omgeving om nesten te maken. Echter houden deze vogels juist van een open en vrij kaal land. Vaak staat de groenbemester in het voorjaar zo dicht en hoog begroeid dat de kieviten hier niet meer willen nestelen.

Om de percelen geschikt te maken voor de kievit, kan het vanggewas in het voorjaar worden vernietigd zodat er een opener perceel ontstaat.

 

De vergoeding  hiervoor is 200 euro per hectare.