Vanaf 1 januari 2016 is het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan.

Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Collectieven hebben een belangrijke rol in dit nieuwe stelsel. Er worden meer taken bij het collectief ondergebracht zoals uitbetaling en controle. Om deze taak uit te kunnen voeren moeten de collectieven gecertificeerd zijn en hiermee voldoen aan een programma van eisen dat door het ministerie is opgesteld. 

Het Collectief Eemland is gecertificeerd en werkt volgens een kwaliteitshandboek dat hieronder is te downloaden.

Als gebied zijn we eindverantwoordelijk. Wat dit betekent is beschreven in het document “Plan van aanpak professionalisering collectieven” (zie hieronder). We zijn al sinds 2014 met alle boeren in gesprek over wat zij kunnen bijdragen aan een effectief weidevogelbeheer in Eemland. In november 2015 zijn de contracten getekend met 61 boeren. We gaan de komende 6 jaar een ruime 1500 hectare beheren waarbij de nadruk ligt op het vliegvlug krijgen van de jonge weidevogels.

Een belangrijk punt in Eemland zijn de greppel plas-dras situaties, we hebben er nu 50 kunnen inrichten dankzij subsidies van de provincie Utrecht en Vogelbescherming Nederland. De greppels van de deelnemende boeren worden volgepompt  totdat er een 10 meter brede strook ontstaat met water. Dit wordt gedaan met behulp van zonne-energie zodat er vrijwel geen verstoring optreedt. De boer hoeft immers niet meer wekelijks het land in met de tractor om de plas-dras situatie vol te pompen. De plas-dras is een belangrijk onderdeel in het nieuwe plan omdat de vogels in drie fasen van hun leven er baat bij hebben. In het voorjaar tijdens de vestigingsfase komen ze naar de plas-dras om op te vetten na de lange reis uit Afrika. Enige weken later moeten ze veel energie op doen om vier eieren te kunnen produceren. Weer later in het jaar is de plas-dras een toevluchtsoord voor de ouders met hun jongen omdat ze er gemakelijk veel voedsel kunnen vinden en dekking kunnen zoeken voor vijanden.

 acrobat Voortgangsrapportage 2021

 acrobatVoortgangsrapportage Eemland 2017

 acrobatBeheer en nesten in 2017

 acrobatVoortgangsrapportage Eemland 2016

 acrobatBeheer en nesten in 2016

acrobat Aanbod weidevogelbeheer 2016

acrobat Flyer-deelnemers-ANLB

acrobat Doelenkader Agrarisch Natuurbeheer

acrobat Plan van aanpak professionalisering collectieven

acrobat Natuurbeleid 2.0

acrobat Brief Uitnodiging ANB2016

acrobat Visie Weidevogelbeheer

acrobat Plas-dras pomp op zonne-energie

acrobat Kwaliteitshandboek

acrobat Geschillen commissie

 Er is veel informatie beschikbaar op: BoerenNatuur