actueel

In gesprek: welke rol spelen burgers bij duurzame verdienmodellen van boeren?

Op 9 november organiseren we een dialoog over welke rol burgers spelen bij duurzame verdienmodellen van boeren. Hoe zorgen we samen voor een Nederland waarin landbouw en natuur hand in hand gaan? Van 20:00 tot 21:30 uur gaan panellisten Meino Smit, Monique van der Laan, Marten Verdenius en iemand van de provincie Utrecht met elkaar én de zaal in gesprek. De dialoog vindt plaats op boerderij De Beekhoeve in Kamerik. De avond is gratis toegankelijk, maar je moet je wel even aanmelden: dat kan via dit formulier.

Programma
We starten de avond met spreker Meino Smit. Hij is een biologische boer en onderzoeker en publiceerde in 2022 het zeer succesvolle boek “Naar een duurzame landbouw in 2040: een nieuw perspectief”. Als onderzoeker bracht hij in kaart welke inzet van land, energie en grondstoffen er nodig zijn voor het huidige landbouwmodel. Verrassende conclusie: volgens Smit is de agrarische sector er sinds 1950 op achteruitgegaan. In zijn boek schetst hij een alternatieve route, naar een toekomst waarin duurzame landbouw de norm is. Smit gaat specifiek in op zijn perspectief voor een duurzame landbouwsector. Boeren kunnen alleen verduurzamen als de hele maatschappij daar een rol in speelt, is zijn boodschap.  

Na het eerste gedeelte van de avond gaan we over tot een panelgesprek, met deze sprekers:

  • Meino Smit, onderzoeker en bioboer in Drenthe
  • Boerin Monique van der Laan van Boerderij De Beekhoeve in Kamerik
  • Marten Verdenius, oprichter More than Milk Amsterdam (MOMA)
  • Projectleider Voedselagenda bij de provincie Utrecht

Op de avond van 9 november gaan deze panellisten met elkaar en de zaal in gesprek over welke rol burgers spelen bij het verduurzamen van de landbouw. Welke verdienmodellen bestaan er waarin landbouw en natuur samenkomen? En wat is een goede verhouding van subsidies versus de vrije markt? En welke rol kan de gemiddelde Nederlander spelen bij het verduurzamen van de landbouw?

Duurzame Landbouw met Natuur
Deze dialoog wordt georganiseerd in samenwerking met het Grond Verbond. Het Grond Verbond verbindt boeren en burgers in en rondom Amsterdam om samen te zorgen voor een gezonder en diverser landschap. Zij geloven dat dat niet alleen boeren verantwoordelijk zijn voor een gezond, biodivers landschap én kwalitatief goed voedsel, maar ook voedselverwerkers en consumenten moeten hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. Het Grond Verbond laat consumenten, verwerkers en boeren uit deze voedselketen met elkaar bepalen hoe het veenweidegebied eruitziet.

Deze dialoog is daarnaast onderdeel van het project Duurzame Landbouw met Natuur, waarin we aan de slag zijn met duurzame maatregelen op het boerenerf, voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur: maatregelen die de biodiversiteit verbeteren en tegelijkertijd het boerenbedrijf toekomstbestendiger maken. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking van Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit, de gezamenlijke agrarische collectieven Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Praktische informatie

Datum: 9 november 2023

Tijd: 20:00 – 21:30 uur, aansluitend borrel

Locatie: Boerderij De Beekhoeve, Van Teylingenweg 172, 3471 GK Kamerik

Voor: iedereen

Kosten: Gratis

Aanmelding: via dit formulier

 

Gouden Lepelaar voor weidevogelman Gert Bieshaar | Vogelbescherming

Artikel op website van Vogelbeschermin Nederland (6 juli 2023

 

Met drones en laser achter de ganzen aan

Artikel in de Gooi en Eeemlander van 14 februari 2023

 

Het jaar van de waarheid voor de weidevogels

Artikel in de Gooi en Eeemlander van 16 januari 2023

 

Op donderdag 9 februari 2023 van 14:00 uur tot 16:30 uur wordt de workshop: “Landschapselementen tot waarde gebracht” georganiseerd. Tijdens deze workshop, die plaatsvindt bij Dorpshuis XXL in Benschop, vertellen we meer over: landschapselementen in het GLB, ‘Aanvalsplan Landschap’, subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding. Deze workshop wordt georganiseerd door het project ‘Duurzame verdienmodellen’, onderdeel van het Trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’.

We hopen op zoveel mogelijk (agrarische) bezoekers.

Link: Workshop financiering van landschapselementen 9 februari 2023 - Lami

Met vriendelijke groet,

Edwin Blankenvoort
Projectleider Communicatie LTO Noord

 

Vogels mogelijk al gevlogen voor uitspraak vossenjacht

2 juni 2022

 

Kans voor de grutto, boeren bewijzen het

1 juni 2022

  Droogte nekt de weidevogels
 

Alarmbellen af in vogelland

3 mei 2022

 

Kemphanen in Eemland

23 april 2022

 

Big Brother voor kievitouders

5 april 2022

 

Weidevogels in Eemland in groot gevaar

Maart 2022

 

Afstudeerstage Verslag Actieplan Weidevogels Utrecht - Thomas Zeitler

April 2022

 

 

Meer geld voor de Grutto in Utrecht
  Met de moed der wanhoop grutto's redden
 

23 februari 2022 (AD):

Jacht op vossen verboden; boeren slaan alarm

 

21 februari 2022 (Gooi en Eemlander)

Vossenjacht moet stoppen

  Bericht van de Weidevogelman
 

21 januari 2022:

Levering nieuwe drones aan Eemland

 

18 januari 2022:

Aan Tafel! - RTV Utrecht

Collectief bij Radio M Utrecht over weidevogeldrones

Luister vanaf 39:00

 

Januari 2022

POP3 update

Onze POP3 subsidies zijn opgesplitst in 2 zogenaamde openstellingen.

De eerste openstelling liep tot 31 december 2021 en is nu dus afgerond.

Het eindverslag kun je hier vinden

 

Lofo LNVlogo elfpo

 

Tot ons verdriet hebben wij bericht ontvangen van het plotseling overlijden van Rob Kole op 22 december 2021

Rob was sinds april 2002 Projectleider Agrarisch Natuurbeheer bij Ark en Eemlandschap.

Hij was onder andere ook voorzitter van de Vogelwerkgroep “Het Gooi en Omstreken” en eindredacteur van ‘het
Vogeljaar’, een tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming

Midden 2017 is hij gestopt als gebiedscoördinator bij ons collectief.

Rouwkaart Rob Kole

 

https://vimeo.com/user56871523/download/639901198/3e00ae73d2

Film van Olav en Wim over het weidevogelwerk in Eemland etc. (de moeite waard om te bekijken!)

Let op: het is een groot bestand dus het kan even duren voordat hij is gedownload

 

ALV gaat NIET door !

De aangekondigde Algemene ledenvergadering kan helaas niet doorgaan gezien de Corona maatregelen.

 

Grutto heeft wel wat met de Eempolders

(artikel in AD van 30 juli 2021)

Zie ook: 

 https://www.ad.nl/amersfoort/hoe-de-bedreigde-grutto-onze-nationale-vogel-hier-wel-opleeft-uniek-voorbeeld-in-nederland~a0f99b5f/

 

Verdrietig nieuws: Ons bereikte het bericht dat onze oud voorzitter Warmelt Swart is overleden. Hij was vanaf de oprichting in 1999 betrokken bij het collectief waarvan 9 jaar als voorzitter. In 2018 nam hij afscheid, maar hij bleef op de achtergrond meeleven met het collectief. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Rouwkaart Warmelt

  Vroege Vogels in Eemland
  Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op koers, en er is meer nodig
 

26 november: Marcel Vedder op RadioM Utrecht over de weidevogels in Eemland n.a.v. het aanvalsplan grutto:

Radio M 26 november 2020

 Marcel is te horen vanaf minuut 6:30 

 

In Eemland zit de grutto voorzichtig in de lift

(Artikel Gooi & Eemlander 17 november 2020)

 

Subsidieaanvraag Collectief Eemland  goedgekeurd.

Vandaag 30 oktober 2020 kwam een brief binnen van RVO dat onze aanvraag is goedgekeurd.

het betreft:

Het vergroten van de openheid door de kap van bomen op de erven

De aanleg van 10 plas-dras locaties

De optimalisatie van 185 hectare kruidenrijk grasland

De aankoop van 400 informatie en verbodsborden.

  Aantallen boerenlandvogels in open veld nemen verder af
  Rapport invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit
  Filmpje Vogelkijkhut Collectief Eemland
 

Als je het als weidevogel nu nog niet redt....

Artikel in de Gooi en Eemlander van 27 maart over het weidevogelbeheer in Eemland

  Murk verkoopt zijn land!
 

Uitnodiging demonstratiemiddag natuurbeheer

 

  Interview met Marcel Vedder over boerenprotesten
 

Inwerkprogramma Hanke Bruins Slot

Op vrijdag 14 juni vond de eerste sessie plaats van het inwerkprogramma van gedeputeerde Hanke

Bruins Slot (natuur en landbouw). De bijeenkomst vond plaats op Hoeve Buitenlust te Eemdijk.

(Lees meer via de link)

 

Plas-dras levert problemen op

Artikel uit de Boerderij d.d. 14 juni 2019

 

Groningse boeren volgen kat in predatieonderzoek

 kattenspoor

https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu/15-05-2019/VPWON_1297945

  Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?
 

Knop om voor weidevogels

Gerwout Netjes heeft voor 22% van zijn areaal zwaar natuurbeheer ingepast in zijn bedrijfsvoering. Het doel is het aantal weidevogels in stand te houden of zelfs te laten toenemen.

 

Meer dan één miljoen voor mugjes en vliegen

Weer een artikel in de krant over Eemland.

Jammer dat zo'n journalist niet goed luisterd. We hebben 1 miljoen te besteden aan weidevogels, knotbomen en waterdoelen en een klein deel daarvan is voor akkerranden en botanisch waardevolle weideranden, en dus goed voor insekten. Maar ja zo'n kop trekt lezers hé?

  Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden
 

Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op donderdag 14 maart met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd een motie ingediend waarbij de minister wordt gevraagd om de herziening van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken. De motie lijkt ingegeven door een recent verschenen wetenschappelijke publicatie van onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen waarin wordt gesteld dat de huidige methode van mestinjectie leidt tot verharding van de bodem, waardoor wormen niet meer aan de oppervlakte kunnen komen met als gevolg dat weidevogels minder voedsel hebben. 

De stemming er over moet nog plaatsvinden, maar aangezien de motie samen is ingediend door vertegenwoordigers van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren bestaat er een brede meerderheid voor in de Tweede Kamer.

bron: Tweede Kamer, 14/03/19 

 

Zuinig zijn op onze natuur

(Artikel in de Bunschoter van 8 maart 2019)

Eemland zorgt voor weidevogel

(Artikel in de Amersfoortse Courant van 5 maart 2019)

 

Mestinjectie schaadt weidevogels via hun voedsel

Op weilanden waar drijfmest in de bodem is geïnjecteerd zijn minder wormen beschikbaar dan op weilanden waar ruige stalmest is opgebracht. Door het opensnijden van de grasmat tijdens het injecteren droogt de toplaag zo sterk uit dat de wormen zich niet meer aan het oppervlak laten zien. In dergelijke weilanden hebben de weidevogels die van wormen leven duidelijk minder te eten. Dat stelt onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied Ecology. 

Een vochtige toplaag van de bodem zorgt ervoor dat regenwormen naar boven komen én dat weidevogels met hun snavel in de grond kunnen prikken om wormen te pakken te krijgen. Om wormen en weidevogels in verdroogde weilanden te helpen wordt vaak vooral de grondwaterstand verhoogd. Maar als de bodem door onder andere mestinjectie al is verstoord, droogt de toplaag in het voorjaar zo snel uit dat een hoger grondwaterpeil niet meer helpt. Grondwaterstandverhoging zou dus gecombineerd moeten worden met een andere manier of moment van bemesten.

Twee typen regenwormen
In Nederlandse weilanden komen twee typen regenwormen voor: de grijze Aporrectodea caliginosa leeft in de grond van de bacteriën die op gronddeeltjes zitten. De rode Lumbricus rubellus pendelt op en neer tussen de diepere bodem en het oppervlak, waar hij bijvoorbeeld plantenresten ophaalt om die dieper in de bodem te verteren. Door dit gedrag zijn vooral rode wormen van belang voor een goede bodemstructuur en als voedselbron voor weidevogels.

Laboratoriumproef
In een eerdere publicatie dit jaar in Agriculture, Ecosystems and Environment liet Onrust al zien dat in met drijfmest geïnjecteerde weilanden minder rode wormen voorkomen dan in weilanden waar ruige stalmest wordt opgebracht. Om uit te sluiten dat de weilanden met ruige stalmest ook om andere redenen beter waren voor wormen deed Onrust enkele experimenten in het laboratorium. Hij zette jonge grijze en rode wormen 5 maanden op een dieet van drijfmest, ruige mest of gewoon stro. Daaruit bleek duidelijk dat de rode wormen minder hard groeiden op drijfmest dan op ruige mest. Zo leidt het insnijden van drijfmest op 2 manieren tot het verdwijnen van de ecologisch belangrijke rode wormen: hun favoriete voedsel groeit minder goed en door de droogte zitten de wormen te diep voor de vogels.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Earthworm activity and availability for meadow birds is restricted in intensively managed grasslands in Journal of Applied Ecology.

 

Wijfje van de grutto heeft beduidend slechtere overlevingskansen dan mannetje

De gruttostand in Nederland heeft te maken met een overschot aan mannetjes. De wijfjes hebben beduidend kleinere overlevingskansen en dat begint al in de kuikentijd. Dit is gebleken in een 10 jaar durend onderzoek in de Zuidwesthoek van Friesland. Daarbij zijn bijna 4400 gruttokuikens vanaf hun tweede levensdag gevolgd. De kans dat de geboren kuikens het stadium van uitvliegen bereiken blijkt voor de wijfjes 15 tot 30% lager dan voor de mannetjes. Het verschil was op gangbaar grasland iets groter dan in de weidevogelgebieden van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Ook als volwassen vogels overleven mannetjes 5% beter dan wijfjes. 

Onderzoeker Jelle Loonstra van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt de verklaring in het verschil in overlevingskansen in de de energiebehoefte van de wijfjes. Die is voor wijfjes van de grutto groter dan bij de mannetjes. Dit speelt de weidevogel zowel in de groei als bij de trek parten. Het gevolg is waarschijnlijk dat de wijfjes gevoeliger zijn voor voedselschaarste en vaker het slachtoffer worden van predatoren. Het wijfjestekort is vermoedelijk ook een factor in de dramatische teruggang van de gruttostand.

bron: Leeuwarder Courant, 05/03/19 

 

De kronkels mag nog niet groeien

25 januari 2019

 

 Nijkerk ziet wespentaille steeds smaller worden

7 januari 2019

 

Opnieuw slecht broedseizoen voor grutto in 2018

Ook in 2018 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in Nederlanland op peil te houden. De telling leverde dit broedseizoen ruwweg 6.500 vliegvlugge jongen op, terwijl er zeker 13.600 jongen nodig zijn om het aantal grutto’s niet verder te laten dalen. De grutto gaat al decennia lang hard in aantal achteruit. Nederland zal zich meer moeten inspannen om de grutto van de ondergang te redden, stelt Vogelbescherming Nederland. 

Al jarenlang gaat het aantal grutto’s in Nederland in aantal achteruit en ook dit broedseizoen verliep dramatisch. Van de afgelopen 8 jaar was dit jaar het op 2 na slechtste. In deze jaren waren er maar 2 broedseizoenen waarin het aantal opgegroeide jongen in de buurt kwam van wat nodig is om de populatie grutto’s niet verder te doen krimpen. Elk jaar zijn er de terugkerende problemen van te droge en bloemloze graslanden, waardoor er te weinig voedsel in de vorm van insecten is, in combinatie met te vroeg maaien en plaatselijk teveel predatie van nesten en kuikens.

Als het aantal jongen niet toeneemt zal de populatie grutto’s in Nederland verder blijven dalen. Dat is zorgelijk, omdat het leeuwendeel van de Europese grutto’s in Nederland broedt. De verdere achteruitgang toont volgens de Vogelbescherming aan dat de overheid zich onvoldoende inspant om de grutto van de ondergang te redden. Er zijn voorbeelden dat het anders kan. In bijvoorbeeld Amstelland, Eemland, Idzega en Terschelling worden met een actieve en gecoördineerde aanpak betere resultaten geboekt.

bron: Vogelbescherming Nederland, 13/12/18 

 

Minder regels, meer natuur

Bezoek van Annie Schreijer-Pierik in Eemland

  Natuurbehoude is een dienst, betaal boeren daarvoor (NRC juni 2018)
  Hij beschermt de vogel, hij bejaagt de vos
  Vliegvlugge kuikens in een mozaiek van graslengtes
  Artikel in het blad buit over de samenwerking met de WBE in Eemland
  Vliegvlugge kuikens in een mozaiek van graslengtes
  Meer weidevogelbeheer in Utrecht
  De grutto redt het niet in de huidige landbouw
  Natuurbeheerder kan straks niet meer zonder drone
  Vos is grote vijand van de weidevogel
  Beoordeling betalingen 2017 door RVO gestart
  Predatie nekt weidevogels in snel tempo
  Onderzoek naar ruige mest en weidevogels
 

 Velduilen in de Eempolders

 

Ralreiger in de Eempolder

 

 

In de ban van de grutto

 

Als je de grutto wilt helpen, moeten rovers voldoende te vreten hebben   

 

Platform Slimmevogels.net is online

Het platform slimmevogels.net is online. Op dit platform maken melkveehouders zichtbaar wat zij op hun eigen bedrijf doen voor boerenlandvogels. Daarnaast kunnen boeren op het platform tips en ervaringen uitwisselen Inmiddels hebben zich al 60 deelnemers aangemeld en delen 7 melkveehouders hun verhaal op slimmevogels.net. Initiatiefnemer van het platform is Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO en LTO Nederland. Zij heeft Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl als kennispartners aangesloten. Naast laten zien wat er in de melkveehouderij gedaan wordt voor boerenlandvogels is ook het onderling inspireren, stimuleren en uitwisselen van kennis een belangrijk doel van het platform. Door boeren met veel ervaring in vogelvriendelijk beheer te verbinden met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Alle melkveehouders kunnen deelnemer worden op het platform door een eigen profiel aan te maken. Zo’n profiel laat zien welke vogels er op het bedrijf zitten en welke maatregelen de ondernemer op zijn bedrijf al neemt om boerenlandvogels een thuis te bieden. Maar ook andere betrokkenen zoals organisaties en vrijwilligers/burgers kunnen zich aanmelden en zo laten zien dat ze boerenlandvogels een warm hart toedragen. Een deelnemer kan er bovendien vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Nu gebeurt dat nog via de site maar op korte termijn ook via een speciale Slimme vogels-app. Zie voor meer informatie Slimmevogels.net. bron: Duurzame Zuivelketen, 25/07/17 

 

Indrukwekkende foto's uit Eemland: vogelnesten opsporen met behulp van drones

 

Collectief Eemland schaft weidevogeldrone aan.

Ook ons collectief heeft de weidevogeldrone aangeschaft.smile

2017 wordt gezien als een leerjaar. Door problemen bij de leverancier konden we de drone pas laat in ontvangst nemen waardoor we in de maand april niets konden doen, maar gelukkig hebben we de hele mei maand om te vliegen en ervaringen op te doen met het opsporen van nesten en jongen.

Ondertussen hebben we ook de eerste ervaring opgedaan met het zoeken naar reeën in Coelhorst.

Om een goed beeld te krijgen van de nesten is het noodzakelijk dat we het betreffende perceel twee keer scannen op twee verschillende dagen. Door de twee verkregen beelden over elkaar heen te leggen kunnen we bepalen wat de vaste punten (lees nesten) zijn. Daarna kunnen de vrijwilligers met de GPS coördinaten het veld in om de nesten te markeren met stokken zodat de boer eromheen kan maaien.

We hopen door de inzet van de drone meer nesten te kunnen vinden, de tijd zal het leren...

 

Zie ook de nieuwe oogst

  Weidevogeldrone speurt naar weidevogelnesten
 

Friesland: zwarte kraaien vangen ter bescherming van weidevogels

Boeren en jagers mogen kraaien vangen met vangkooien

 

 

Melkveehouder speurt weidevogelnest op met drone

 

Gouden Mispel 2016 voor de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap

Donderdag 15 december reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) op Fort Lent bij

Nijmegen vier Gouden Mispels uit aan personen en/of organisaties die dit jaar een uitzonderlijke

bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door VNC in het leven geroepen en wordt

vervaardigd door kunstenaar Frans van Hintum. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich

alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De

mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder

meer oud minister Cees Veerman en SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Ark & Eemlandschap was één van de vier gelukkigen die de gouden mispel ontvingen. Dit was de argumentatie van de VNC bij de uitreiking:

Uitreiking aan de ANV Ark en Eemlandschap in samenwerking met Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

Vanwege de tomeloze inzet, de bereidheid te doorgronden en verkregen kennis toe te passen.

De voortdurende speurtocht naar het beheer uit het verleden en de toepasbaarheid in het heden

zodat na jaren van inspanning het werk wordt beloond met een toename van het aantal

weidevogels in de regio Eemland. Hetgeen ieders navolging verdient.

De voorzitter van de Ark & Eemlandschap, Warmelt Swart benadrukte in zijn dankwoord dat juist de motivatie van alle betrokkenen om samen aan de slag te gaan van groot belang is. Dat het bestuur verbinding heeft gezocht tussen de waarden van het Eemland, namelijk de moderne melkveehouderij en het weidevogelbeheer. Met inpasbaar en uitvoerbare maatregelen is effectief weidevogelbeheer tot stand gekomen. Vooral het mozaïekbeheer is doorslaggevend. Met grote afwisseling in het beheer en daarnaast natte delen levert het een situatie op die ideaal is voor het broeden, voedsel en het vliegvlug krijgen van weidevogels. Van de 1500 hectare beheerd grasland ligt 1300 hectare op bedrijven met moderne melkveehouderij. 44 plas-dras locaties zijn gerealiseerd waarvan 35 op huiskavels van melkveebedrijven. Uit de evaluatie van 2016 blijkt dat het aantal grutto’s in Eemland stabiliseert, terwijl elders in Nederland de populatie daalt. Met de ervaringen van dit jaar gaan we door op de ingeslagen weg en we denken dat de populatie de komende jaren zal gaan stijgen. Het Eemland loopt daarbij voorop bij het effectief beheer van weidevogels. De gouden mispel is een beloning voor alle betrokkenen die veel inzet hebben geleverd bij de uitvoering. We kunnen met voldoening en een trots gevoel terug kijken op het weidevogelbeheer in 2016.

goudenmispel 2

goudenmispel 1

goudenmispel 3

 

 

 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft een mooi artikel geschreven in hun najaarsnummer van de Landschappelijk

De grutto: onze nationale vogel

(hierin staan overigens ook lovende woorden over Eemland).

 

Op 7 december 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met een naamswijziging van de vereniging van "Ark & Eemlandschap" naar "Collectief Eemland".

De redenen:

  1. De vereniging doet al jaren niets meer in de polder Arkemheen waardoor de naam uit 1999 verouderd is.
  2. Ook het logo was aan vernieuwing toe.
  3. Daarnaast werken we sinds 1 januari 2016 met collectieven zodat voor de naam Collectief Eemland is gekozen.

Collectief Eemland klein

 

 

Ook 2016 weer hopeloos broedseizoen voor grutto

 

Let op de zin: Maatwerkprojecten in Amstelland, Eemland, Idezega (Friesland) en Terschelling laten zien dat er bij een complete aanpak zeker nog een toekomst is voor de grutto!!

 

 Persbericht : Grutto in 2026 op het punt van uitsterven als effect roofdieren wordt genegeerd

 

 Vogelbescherming dient klacht in tegen Nederland over bescherming weidevogels

 

7 december 2016 is er weer een Algemene Leden Vergadering in de Rietboerderij voor alle leden van Ark & Eemlandschap

 

Moderne landbouw en mooi landschap gaan wel degelijk samen

 

Derogatie is €940 miljoen waard voor zuivelsector

 

Artikel in de Gooi & Eemlander over de opening van de plas-dras situaties

 

16 maart 2016 werd door de gedeputeerde van de provincie Dhr. B. Krol een plas-dras pomp in werking gesteld.

Deze handeling gebeurde voor de start van het nieuwe weidevogelseizoen en symboliseerde de opening van 44 plas-dras situaties in Eemland

 

Opening plas dras4

 

Persbericht opening plas-dras

 

 

gedeputeerde bart krol 135

16 maart aanstaande zal er een feestelijke opening plaatsvinden van de plas-dras situaties in Eemland.

Gedeputeerde van de provincie Bart Krol zal de openingshandeling verrichten.

Alle deelnemers ANLB2016 zijn uitgenodigd

 

Hier de uitnodiging

 

Interessant artikel over drones en weidevogels:

 

Kleine GPS ontwikkeld om kleinere vogels te kunnen volgen

 

 

 

Artikel in het AD: Boer steeds belangrijker voor vogels

 

Boer steeds belangrijker voor vogels: Deel 1

Boer steeds belangrijker voor vogels: Deel 2

 

 

Artikel in De Boerderij: "Boer weer aan het roer"

 

 

 

15 oktober 2015: Collectief Ark en Eemlandschap ontvangt certificaat !

 

(Lees meer via bovenstaande link)

 

Het Certificaat

 

10 december 2016: Algemene ledenvergadering

 

Schrijf deze datum alvast in je agenda!

 

 

 

 In Trouw van 8 augustus 2015:

 

Kuuroord voor weidevogels

   Aanleg vogelboulevard 2015 06 24
  Eenmalige bijdrage voor plas dras
 

De Bunschoter plas dras

Bron: de Bunschoter

 

 Artikel in Boerderij Vandaag over het bezoek staatssecretaris Dijksma

 

Artikel in "de Bunschoter" over het bezoek staatssecretaris Dijksma

 

13 april 2015: Staatsecretaris Sharon Dijksma brengt bezoek aan Eemland (filmpje):

 Ark & Eemlandschap bezocht door de staatsecretaris

 

26 maart 2015: BoerenNatuur uit kritiek op controle RVO

 

10 februari 2015:

Boeren willen ruimte en vertrouwen van overheden om agrarische natuurbeheer in hun regio op te pakken. Dat bleek gisteren tijdens een discussie tussen boeren en staatssecretaris Sharon Dijksma.

 

14 januari 2015:

 Raad van State steekt stokje voor rapen Friese kievitseieren

 

  deBunschoter 03122014
 

Uit de Amersfoortse Courant van 10 december 2014:

AmersfoortseCourant10122014

 

Gert Bieshaar ontvangt Koninklijke onderscheiding

 

Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelgroep Westelijk Eemgebied in Eemnes, heeft vrijdag 25 april van Burgemeester van Benthem van Eemnes een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de weidevogels in Eemnes. Gert beschermt de vogels in de polders rond Eemnes al ruim 29 jaar.

 

Gert-Bieshaar-lintje


Gert is zeer betrokken bij alle partijen die invloed hebben op de weidevogelbescherming. Hij inspireert de boeren en de vrijwilligers om zich optimaal in te zetten voor de vogels. Hij staat voor iedereen klaar, met praktische adviezen, mooie verhalen en inspirerende foto’s.

Ark & Eemlandschap feliciteert Gert van harte met zijn benoeming als lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

  acrobat Nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid kan agrarisch natuurbeheer versterken
 

Nieuwe oogst 15 februari 2014

 

 Vossenraster

 

acrobat Actualiteiten en ontwikkelingen van de bestuurstafel januari 2014

 

Spetterende start Gebiedscoöperatie O-gen:

 

http://www.o-gen.nl/spetterende-start-gebiedscooperatie-o-gen/ 

Logo-o-gen

 

 (Bron: de Nieuwe Oogst 4 januari 2014) Interview Swart

 

 
  Vogelboulevards

 

  

acrobat Notulen algemene ledenvergadering A&E 20-11-2013
acrobat GLB presentatie Eemland-Arkemheen
acrobat Presentatie hoofdlijnen van de visie weidevogelbeheer Eemland
acrobat Document Visie op het weidevogelbeheer in Eemland