Groenbemester op maïsland

Op de zandgronden in Hoogland en de kleigronden in Eemnes liggen verspreid door de Eempolder percelen met maïsland. Voor kieviten is maïsland een zeer gewilde broedplaats, de vogels houden van de open en kale akkers voor hun nesten. Vanaf 2023 is het verplicht om op zandgronden na de oogst van het hoofdgewas een groenbemester (vanggewas) in te zaaien. Dit voorkomt uitspoeling van nutriënten. Vaak wordt er Italiaans raaigras of winterrogge ingezaaid om de bodem bedekt te houden gedurende de winterperiode.

De laatste jaren zijn de groenbemesters in de loop van het voorjaar te dichtbegroeid en hoog geworden. Dat heeft te maken met de zachtere winters. De akkers zijn dan minder geschikt voor kieviten, omdat die vogels bij voorkeur nestelen op meer open en kaal land. Om de kievit weer goede broedplaatsen te geven gaan we in 2024 een pilot uitvoeren. Die pilot houdt in dat we de groenbemester eerder onderwerken, zodat het land weer kaal en open wordt.

De voorwaarden voor dit pilot-pakket zijn:
1. Het vanggewas wordt vóór 15 maart vernietigd met een frees, schijveneg of machine met vergelijkbaar effect.
2. Bewerking met alleen een cultivator is onvoldoende, het vanggewas zal dan snel opnieuw uitgroeien.
3. Wanneer één werkgang onvoldoende blijkt te zijn voor het vernietigen van het vanggewas, moet er een tweede bewerking worden uitgevoerd.

Melding groenbemester op maïsland

Velden met een * zijn verplicht