Bloemrijke akkerranden

 
 


Kruidenrijk betekend meer insecten

Bloemrijke akkerranden zijn een essentieel onderdeel van agrarisch natuurbeheer dat de biodiversiteit bevordert en de natuurlijke balans in agrarische landschappen herstelt. Deze stroken met een overvloed aan bloeiende planten zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook van onschatbare waarde voor het behoud van verschillende planten- en diersoorten.
In agrarische gebieden worden akkers vaak gedomineerd door monoculturen, wat de biodiversiteit ernstig kan beperken. Door echter langs de randen van deze akkers bloemrijke stroken aan te leggen, ontstaat er een gevarieerder habitat dat een breed scala aan insecten, vogels en andere dieren aantrekt. Deze bloemrijke randen fungeren als corridors voor bestuivers, zoals bijen en vlinders, en bieden ook schuilplaatsen en voedselbronnen voor allerlei soorten.
Naast het ondersteunen van de biodiversiteit hebben bloemrijke akkerranden ook andere voordelen voor de landbouw. Ze helpen bijvoorbeeld bij het bestrijden van plagen door natuurlijke vijanden van schadelijke insecten aan te trekken. Bovendien kunnen ze de bodemkwaliteit verbeteren door erosie te verminderen en organisch materiaal toe te voegen aan de grond.
Het beheer van bloemrijke akkerranden vereist zorgvuldige planning en samenwerking tussen boeren, natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties. Het omvat activiteiten zoals het selecteren van geschikte bloemenmengsels, timing van zaaien en maaien, en het beperken van het gebruik van pesticiden in de buurt van deze gebieden

Beheer

Kruidenrijke akkerranden liggen naast een sloot op een bouwland . Ze dienen als broedlocatie, voedselbronnen schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels, zoogdieren en insecten.
Collectief heeft de voorkeur om de randen zo lang als mogelijk te laten staan zodat ze in het najaar en in de winter nog hun functie behouden.

Winter akkers