Collectief Eemland is een vereniging voor boeren en burgers, die staan voor een duurzame en waarde(n)volle invulling van hun leefgebied.

De vereniging Ark & Eemlandschap is in 1999 opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame en waardevolle invulling van de gebieden Arkemheen en Eemland. De belangrijkste drijfveer is de instandhouding van dit eeuwenoude cultuurlandschap en het bevorderen van het welzijn van haar bewoners. Deze gebieden worden omgeven door sterk verstedelijkte gebieden, met name het Gooi (Huizen en Blaricum), de Utrechtse Heuvelrug (Amersfoort) en de Veluwerand (Nijkerk). Vanuit die omgeving wordt een toenemende druk uitgeoefend op het gebied. In 2016 is de naam veranderd van Ark & Eemlandschap in Collectief Eemland. De vereniging bundelt de krachten van boeren en burgers in hun eigen leefomgeving. Boeren en burgers zijn lid omdat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor het fraaie open polderlandschap. De Vereniging zet zich onder andere in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het werkgebied  en probeert boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Daarbij streeft de vereniging er naar boeren ruimte te geven voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering en burgers de kans om daarvan te genieten en er zelf ook een bijdrage aan te leveren.
Zoals elke vereniging, kan ook Collectief Eemland niet zonder actieve leden. Nieuwe leden en natuurlijk ook vrijwilligers die zich actief willen inzetten voor de vereniging zijn van harte welkom! Inschrijven kan via het
Contact formulier

goudenmispel 4